Sadancošanās pasākums "Lecam pa vecam, lecam pa jaunam" Balvu novada Kubulu KN


06.02.2013. | "Lecam pa vecam, lecam pa jaunam X"

2013. gada 9. februārī plkst. 17:00 Balvu novada Kubulu KN namā notiks tautisko deju kolektīvu sadancošanās "Lecam pa vecam, lecam pa jaunam X". Koncertā piedalās: Kubulu kultūras nama tautisko deju kolektīvs „Cielaviņa” (vadītāja Zita Kravale), Rīgas 64. Vidusskolas tautisko deju kolektīvs „Dzērvenīte” (vadītāja Agnese Stanke), Cēsu pašvaldības aģentūras Cēsu Kultūras un Tūrisma centra skolēnu tautisko deju kolektīvs „Randiņš” (vadītāja  Sandra Jonaite), Lubānas kultūras nama  jauniešu deju kolektīvs „Žuburi” (Vadītāja Laila Ozoliņa), Valmieras Valsts Ģimnāzijas tautisko deju kolektīvs „Pērkonītis” (vadītāja Liesma Ērgle), Litenes pagasta tautas nama jauniešu deju kolektīvs „Litenietis” (vadītāja Zaiga Mangusa), Rugāju novada vidussskolas un tautas nama  jauniešu deju kolektīvs (vadītāja Astrīda Circene), Cēsu pašvaldības aģentūras Cēsu Kultūras un Tūrisma centra  Tautas Deju Ansamblis „Raitais solis” (vadītājs Andis Kozaks), Rēzeknes novada Feimaņu pagasta kultūras nam  jauniešu deju kolektīvs”Vīmyns” (vadītājs Guntis Tjarvja).
Tautisko deju kolektīvu sadancošanās pasākums  „Lecam pa vecam,lecam pa jaunam” notiek Kubulu pagasta kultūras namā. Pasākums dzimis 2004. gadā, tā iniciators bija  deju kolektīvs „Cielaviņa” un tā  vadītāja Zane Meiere(Kravale). 2013. gadā dejotāji sadancos jau  desmito reizi. Pasākuma mērķi ir saglabāt latviešu tautas deju tradīcijas,veicināt sadraudzību starp kolektīviem,pieredzes apmaiņu starp vadītājiem,kā arī mudināt kolektīvus paplašināt deju repertuāru,apgūstot ne tikai tā saucamās „obligātās” dejas. 10 gadu laikā Kubulos ir dejojuši ap 50 kolektīvi no Vidzemes un Latgales un Rīgas. Dalībnieku dejas prasmju līmenis aptver plašu amplitūdu - no tautas deju ansambļiem līdz  C grupas  kolektīviem - galvenais ir mīlēt latviešu tautas deju un kaut nedaudz gribēt apgūt ko jaunu,ne obligāto un ar prieku rādīt to citiem. Pasākums ir kļuvis par tradīciju daudziem kolektīviem.

Komentāri (0)   |   Skatīts: 2253x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Karaliskais strazds 2013


16.01.2013. | Jauniešu tautas deju kolektīvu konkurss - koncerts "Karaliskais strazds II"

„Čīīr, čīīr, zit, zit, tuk, tuk”, pie jūsu loga klauvē strazds. „Es gribu jums pavēstīt un aicināt uz jauniešu tautas deju kolektīvu koncertu – konkursu „Karaliskais strazds II”. Pievienojies manam bariņam, atbalsti dejojošo strazdu salidošanu Feimaņu KN martā un vēstī par dabas atmodas sākšanos!”
Mērķi: Veidot sadraudzību starp Latvijas jauniešu tautas deju kolektīviem, veicināt jauniešu tautas deju kolektīvu māksliniecisko izaugsmi, celt tehnisko izpildījuma līmeni, attīstīt radošu pieeju un intelektuālas spējas deju jomā.
Pasākuma rīkotāji: Rēzeknes novada pašvaldības Feimaņu kultūras nams un Feimaņu KN jauniešu deju kolektīva „Vīmyns” dejotāji.
Pasākuma dalībnieki: Latvijas jauniešu tautu deju kolektīvi, kuri līdz 2013. gada 18. februārim atsūtījuši pieteikuma anketu.
Norises datums: 2013. gada 2. marts.

Nolikums
Pieteikuma anketa

Laipni aicināti un gaidīti ciemos Feimaņu KN!


Komentāri (0)   |   Skatīts: 1793x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Koncertkarnevālā emocijas sita augstu vilni!


14.01.2013. | Ir aizritējis koncertkarnevāls Bērzgalē
 
Pagājušajā sestdienā Rēzeknes novada, Rēzeknes pilsētas un Viļānu novada tautas deju kolektīvi tikās pasākumā "Jautrais sadancis 2013". Koncertkarnevāla pirmajā daļā skatītājiem bija vienreizēja iespēja redzēt katra kolektīva dejotprieku uz skatuves. Koncertkarnevāla otrā daļa sākās ar Ziemassvētku vecīša parādīšanos, kurš aicināja dejotājus uzstāties ar sagatavotu priekšnesumu. JDK "Vīmyns" puiši iejutās krievu vecmāmiņu lomās, savukārt meitenes - vecīšu lomās. Tas tiešām bija jautri! Koncertkarnevāla fotogalerija.
Papildus galerija apskatāma arī Rēzeknes novada mājaslapā.


Komentāri (3)   |   Skatīts: 5686x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Tuvojas ikgadējais pasākums "Jautrais sadancis"


07.01.2013. | "Jautrais sadancis" Bērzgalē
 
12. janvārī plkst. 18:00 Rēzeknes novada Bērzgales kultūras namā notiks tradicionālais Rēzeknes deju apriņķa deju kolektīvu koncertkarnevāls. Sadancī piedalīsies 21 deju kolektīvs. Feimaņu pagasta KN JDK "Vīmyns" sadancī izpildīs šādas dejas: "Ai, zaļā birztaliņa" (Taigas Ludboržas horeogrāfija, tautas mūzika grupas „Laiksne” apdarē) un "Amzierdancis" (Intas Strautmanes horeogrāfija, Ziedoņa Stutiņa mūzika).
Uz tikšanos Bērzgalē!


Komentāri (4)   |   Skatīts: 7940x         Ieteikt draugiem       TweetMe


2013. gadu sagaidot!


02.01.2013. | Jaunā gada mijā
 
30. decembrī plkst. 19:00 Feimaņu pagasta kultūras namā notika Jaunā gada pasākums. Šo pasākumu kuplināja visi Feimaņu pagasta KN pašdarbības kolektīvi. Tie bija: teātra kopa „Savējie” (režisore I. Reinika), jauniešu TDK „Vīmyns” (mākslinieciskais vadītājs G. Tjarvja), bērnu ritmiskā deju grupa „Ilgrozītes” (vadītāja I. Smane) un eksotisko deju grupa „Fazira” (vadītāja I. Smane).
Čūskas un Pūķa personāžu lomā iejutās JDK „Vīmyns” dejotāji K. Taranda un A. Nikolajeva. Par muzikālo priekšnesumu gādāja K. Taranda un L. Livdāne.
Patīkamas sajūtas sagādāja Ilgas Smanes veidotais video apsveikums Jaunajā gadā. Kā pārsteigums koncerta izskaņā parādījās Ziemassvētku vecītis ar Sniegbaltīti, kuri visiem pašdarbniekiem pasniedza Jaunā gada dāvanas. Milzīgs paldies Feimaņu pagasta pārvaldes vadītājai A. Verčinskai par sagādāto pārsteigumu. Mums ļoti patika! Mēs esam gandarīti, ka Feimaņu pagasta pārvalde tik ļoti atbalsta pašdarbnieku darbošanos.
Pēc pasākuma notika Jaunā gada balle, kurā spēlēja Romāns Ivanovs.


Komentāri (3)   |   Skatīts: 4740x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Lai gaiši un sirsnīgi Ziemassvētki un Jaunais gads!


19.12.2012. | Lai Ziemassvētku brīnums iemirdzas mūsos!
 
Ziemassvētki ir labestības, iecietības un prieka dāvināšanas laiks. Feimaņu pagasta JDK "Vīmyns" dejotāji aicina saredzēt katrā cilvēkā to labestību un atvērtību, ko katrs vēlamies sagaidīt no otra. Tāpēc palūkojamies apkārt, iespējams, mūsu klātbūtne un sirdssiltums kādam ir nepieciešams tepat blakus! Jāmāk tikai saredzēt un sajust! Ziemassvētki ir brīnumu laiks, kad mēs varam palīdzēt īstenot kādu mazu brīnumu, nekautrējamies un radam šo brīnumu!

                       Lai visiem gaiši un sirsnīgi Ziemassvētki
                              un laimīgs Jaunais 2013. gads!


 
Komentāri (0)   |   Skatīts: 3245x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Projekts "Caur tagadni iedejot nākotnē" ir atbalstīts


17.12.2012. | Tiks īstenots biedrības "Lādiņš" projekts "Caur tagadni iedejot nākotnē"
 
Šī gada oktobrī biedrība „Lādiņš”, lai piesaistītu līdzekļus projekta „Caur tagadni iedejot nākotnē” realizācijai, iesniedza projekta pieteikumu biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” attīstības stratēģijas rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, kas deva iespēju startēt ES ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa IV kārtas Lauku attīstības programmas 413. pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides, aizsardzības, sporta un cita veida brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. Projekta „Caur tagadni iedejot nākotnē” mērķis ir pilnveidot Feimaņu pagasta Kultūras nama jauniešu deju kolektīva "Vīmyns" materiālo bāzi un vizuālo tēlu perspektīvākai darbībai tagadnē un nākotnē. Pēc projektu pieteikumu izvērtēšanas tika saņemta informācija, ka projekts tika atbalstīts un saņems finansējumu. Projekta realizācijas laikā tiks iegādāti 20 (divdesmit) Latgales goda tautas tērpa komplekti. Sieviešu komplekts sastāvēs no Abrenes meiteņu brunča, Viļakas jostas, Abrenes ņiebura un priekšauta, savukārt vīriešu tautu tērpa komplektā ietilps Abrenes mudurainis, baltas vilnas bikses, baltas vilnas vestes ar austu priekšu, Šķilbēnu josta un zīda kakla lakati. Projekta kopējo izmaksu summa ir Ls 3737,82.

Biedrības “Lādiņš” valdes priekšsēdētājs
Guntis Tjarvja 
Komentāri (1)   |   Skatīts: 2963x         Ieteikt draugiem       TweetMe


VIII Starptautiskā Jauno zinātnieku konference


 11.12.2012. | VIII Starptautiskā Jauno zinātnieku konference

2012. gada 6. decembrī deju kolektīva vadītājs Guntis Tjarvja apmeklēja Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas organizēto VIII Starptautisko jauno zinātnieku konferenci. Kolektīva vadītājs apmeklēja mākslas pedagoģijas (dejas pedagoģijas) darba sekciju. Šī darba sekcijas laikā tika prezentētas šādas tēmas:
  1. „Interpretācijas prasmi klasiskajā dejā veidojošie komponenti” (RPIVA docētāja, Dr. paed. Sandra Vītola);
  2. „Teorētiskie priekšnosacījumi pašvērtējuma pilnveidei deju nodarbībās” (dejas pedagoģijas doktorante Jūlija Leimane);
  3. „Studentu profesionālās jaunrades veicināšana” (Latvijas Kultūras koledžas laikmetīgās dejas programmas vadītāja Inga Gaile);
  4. „Iztēli veicinošie faktori deju nodarbībā pirmsskolā” (dejas pedagoģijas maģistrante Katrīne Vīksniņa);
  5. „Hip - hop kā globāla un kā lokāla kultūra vai subkultūra” (Veizāna deju skolas vadītājs Edmunds Veizāns).
Dejas pedagoģijas darba sesijas laikā notika diskusijas grupās sekciju vadītāju (Dr. paed. Maruta Sīle, Dr. paed. Sandra Vītola) vadībā. Diskusijas laikā katrs dalībnieks reflektēja par savu pieredzi, izteica idejas saistībā ar prezentētajiem tematiem un izvirzītajiem jautājumiem. Pēc tam notika grupu darba prezentācija, kuras laikā katras grupas pārstāvis koncentrēti prezentēja refleksijas un diskusijas rezultātus.Komentāri (0)   |   Skatīts: 1945x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Latvijas Valsts neatkarības proklamēšanas 94.gadadiena


 16.11.2012. | Sveiciens Latvijas Valsts neatkarības proklamēšanas 94.gadadienā!

Tev par pilsoni, pasaule, nederu,
kaut man kabatā vīzas un hartas,
jo es zinu, ka jābūt man Latvijā
janvārī, jūnijā, martā.

Jo bez manis tur lazdas neziedēs,
jo bez manis tur neizdīgs bekas,
jo bez manis rakstītās kamanās
Ziemsvētki nesabrauks –
pasaulīt, tādas būs sekas.
/Māra Zālīte/

Feimaņu pagasta KN JDK "Vīmyns" visus sirsnīgi sveic Latvijas Valsts neatkarības proklamēšanas gadadienā! Par godu šim pasākumam JDK "Vīmyns" piedalīsies 16. novembrī plkst. 14:00 Rēzeknes novada rīkotajās Latvijas Valsts neatkarības proklamēšanas gadadienas svinībās un 18. novembrī plkst. 14:00 Feimaņu KN koncertā, kurš veltīts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. Šajā koncertā piedalās kultūras nama mākslinieciskie kolektīvi un Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolas audzēkņi.
Fotogalerija.Komentāri (1)   |   Skatīts: 2676x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Mēģinājuma t-krekli


 05.11.2012. | Mums ir jauni mēģinājuma t-krekli!

Mēs esam priecīgi, ka šogad esam iegādājušies jaunus deju mēģinājuma t-kreklus ar uzšūtu Feimaņu pagasta KN jauniešu deju kolektīva "Vīmyns" nosaukumu un logo.
Liels paldies par finansiālu atbalstu Feimaņu pagasta pārvaldei!


Komentāri (3)   |   Skatīts: 4055x         Ieteikt draugiem       TweetMe