JDK "Vīmyns" uzstājas kāzās


23.06.2014.| JDK „Vīmyns” izdancina arī kāziniekus

Pēc „Vīmyns” draugu lūguma kolektīva dejotāji ne tikai uzstājās kāzās, bet arī izdancināja kāzu dalībniekus. Jestrā deju solī leca gan jaunais pāris, gan viņu viesi. Pēc latgaliskām rotaļām viesos varēja redzēt plašus smaidus un arī pāris pilītes sviedru. Paldies jaunajam pārim par viesmīlīgo uzņemšanu un gardo cienastu! Fotogalerija

Komentāri (0)   |   Skatīts: 960x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Lieldienu koncerts Feimaņu KN


15.04.2014.| Lieldienu koncerts

Šī gada 20. aprīlī plkst. 19:00 Feimaņu kultūras namā notiks Lieldienām veltīts pasākums "Speidi nu sauleite Leldinis reitā...". Pasākuma piedalās Feimaņu kultūras nama pašdarbnieki (deju kolektīvi, amatierteātris).

Ieeja uz koncertu: brīva.

Plkst. 22:00 - disko groziņu balle. Ieeja: 1.20 EUR.

Uz tikšanos Feimaņu kultūras namā!Komentāri (0)   |   Skatīts: 1656x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Atskatoties uz koncertu Lubānā


07.04.2014.| Draugu sadancis ir aizritējis

29. martā JDK „Vīmyns” ciemojās Lubānā, kur tautas deju kolektīvi no Preiļiem, Liepājas, Cēsīm, Valmieras, Lubānas, Varakļāniem, Rīgas un Feimaņiem izdejoja savas sagatavotās dejas. Priecēja pilnās skatītāju rindas. Uz skatuves valdīja katra kolektīva spars un gaisa temperatūra sita augstu vilni.
„Vīmynieši” saka lielu paldies Lubānas vidusskolas deju kolektīvam un tā vadītājai Lienītei Ozolniecei par ielūgumu. Milzīgs paldies Feimaņu pagasta pārvaldei un tās vadītājai Anitai Verčinskai par transporta nodrošināšanu. Kolektīvs pavadīja burvīgu dienu gan braucot uz Lubānu, gan iemēģinot jaunu skatuvi, gan izdejojot iestudētās dejas („Joksu polku”, „Viens par daudz” un „Zaļi mežeņi”), kā arī izbaudot kopā būšanas laiku.
Ir iestājies pavasaris un JDK „Vīmyns” vēlas novēlēt, lai katrs šajā pavasarī atklāj sevī jaunas vēsmas un krāsas! Ja Jums tas vēl nav izdevies, apmeklējiet kādu deju koncertu un smelieties enerģiju! Fotogalerija1
Fotogalerija2

Raktu sagatavoja: JDK "Vīmyns" dejotāja Vija Struka

Komentāri (0)   |   Skatīts: 9804x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Draugu sadancis Lubānas pilsētas klubā


21.03.2014.| Lubānas vidusskolas kolektīva draugi tiksies Lubānā

2014.gada 29. martā Lubānas pilsētas klubā uz deju koncertu ieradīsies kolektīvi no Preiļiem (Preiļu noavada kultūras centra un Preiļu Valsts ģimnāzijas deju kopa "Dancari"), Liepājas (Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas deju kolektīvs "Jumītis"), Feimaņiem (Feimaņu pagasta KN jauniešu deju kolektīvs "Vīmyns"), Cēsīm (Cēsu Kultūras un Tūrisma centra skolēnu deju kolektīvs "Randiņš"), Valmieras (Valmieras Valsts ģimnāzijas jauniešu deju kolektīvs "Pērkonītis"), Lubānas (Lubānas vidusskolas deju kolektīvs), Varakļāniem (Varakļānu vidusskolas JDK "Juntars") un Rīgas (Tautas deju un mūzikas kluba "Liesma" bērnu deju ansamblis "Dzīpariņš", Andreja Pumpura 11. pamatskolas jauniešu kolektīvs “Dzīpars”).
Uz tikšanos Lubānā!

Komentāri (0)   |   Skatīts: 3813x         Ieteikt draugiem       TweetMe


XVIII Jaunrades deju konkurss


06.02.2014.| XVIII Jaunrades deju konkurss Valmierā

2014.gada 25. janvārī Valmieras kultūras centrā norisinājās XVIII Jaunrades deju konkurss, kurā piedalījās arī Feimaņu pagasta KN jauniešu deju kolektīvs "Vīmyns" ar divām kolektīva vadītāja veidotajām horeogrāfijām "Joksu polka" (tautas mūzika folkloras kopas Vīteri apdarē) un "Dziediet, māsiņas, es palīdzēšu" (tautas mūzikas folkloras kopas "Ceiruļeits" apdarē).
Jaundarbus vērtēja horeogrāfs, Viljandes Kultūras akadēmijas lektors Pauls Bobkovs, Daugavpils deju apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja, Tautas deju ansambļa „Līksme” vadītāja Aija Daugele, horeogrāfs, Rīgas pilsētas deju kolektīvu virsvadītājs, Tautas deju ansambļa „Teiksma” vadītājs Jānis Ērglis, teātra horeogrāfs Alberts Kivlenieks, Dobeles deju apriņķa deju kolektīvu virsvadītāja, kā arī Tautas deju ansambļa „Gatve” vadītāja Gunta Raipala.
Japiebilst, ka no Latgales šajā konkursa piedalījās tikai trīs autori: Ilmārs Dreļs, Sarmīte Stapule - Zagorska un Guntis Tjarvja. Jauno autoru grupā no 33 pieteiktajām dejām pēc žūrijas vērtējuma mūsu izpildītā deja "Joksu polka" ierindojās 11. vietā. Paldies dejotājiem par ieguldīto darbu. Video par XVIII Jaunrades deju konkursu. Videokadros redzami arī JDK "Vīmyns" dejotāji.Komentāri (0)   |   Skatīts: 1607x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Uz Feimaņu kultūras nama skatuves izdejota Rēzeknes apriņķa deju kolektīvu skate „Jautrais sadancis”


27.01.2014.| Rēzeknes deju apriņķa skate - sadancis

11. janvārī Feimaņu kultūras namā notika Rēzeknes apriņķa deju kolektīvu skate, kurā piedalījās 20 deju kolektīvi no Rēzeknes novada, Viļānu novada un Rēzeknes pilsētas. Skatē tika izdejotas visdažādākās dejas – gan „Abrama polka” Gunāra Igauņa Tautas mūzikas apdarē un Gaidas Ivanovas horeogrāfijā, gan „Kāzu godu solis” un „Lūznavas dancis” Ilmāra Dreļa horeogrāfijā. Deju soļos tika ietērptas arī dažādas populāras dziesmas, tostarp, „Rikšiem bērīt”, „Viņi dejoja vienu vasaru” un citas.
Deju kolektīvu veidotos deju rakstus, raito soli un tērpus vērtēja žūrija: horeogrāfs Gunārs Strods, deju kolektīvu vadītāja Ilze Broka un Rēzeknes deju apriņķa virsvadītājs Ilmārs Dreļs. „Skate bija paredzēta, lai Dziesmu un Deju svētku starpposmā varētu novērtēt deju kolektīvu sagatavotības līmeni, kā arī varētu plānot valsts mērķdotāciju piešķiršanu kolektīvu vadītājiem,” pastāstīja Rēzeknes novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne. Pēc skates, uzrunājot dejotājus, žūrijas pārstāvis G.Strods uzsvēra, ka kolektīviem esot ļoti laba gaume gan tērpu izvēlē, gan muzikālajā ziņa. „Galvenais, ir jāpriecājas par to, ka esat uz skatuves,” dejotājiem teica I.Broka, „jo to sajūt arī skatītāji un var priecāties līdzi.”
Pasākuma otrajā daļā notika tradicionālais koncertkarnevāls, kurā deju kolektīvi rādīja atraktīvus priekšnesumus, iekļaujot tajos arī neparastākus deju soļus, ko citkārt uz deju skatuves nav iespējas skatīt. Fotogalerija

Rēzeknes novada sabiedrisko attiecību
speciāliste Madara Ļaksa.

Komentāri (0)   |   Skatīts: 7514x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Realizēts projekts "Caur tagadni iedejot nākotnē"


13.01.2014.| Biedrība "Lādiņš" realizē projektu
Biedrība „Lādiņš”, ir realizējusi projektu Nr. 12-01-LL23-L413201-000045 „Caur tagadni iedejot nākotnē”, kurš tika iesniegts biedrības “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” attīstības stratēģijas rīcībā “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”, kas deva iespēju startēt ES ELFLA atklātā projektu iesniegumu konkursa IV kārtas Lauku attīstības programmas 413. pasākumā "Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā" aktivitātē „Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides, aizsardzības, sporta un cita veida brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. Projekta „Caur tagadni iedejot nākotnē” mērķis ir sasniegts, jo ir pilnveidota Feimaņu pagasta Kultūras nama jauniešu deju kolektīva "Vīmyns" materiālā bāze un vizuālo tēls. Par to varēja pārliecināties 2013. gada 14. decembrī JDK „Vīmyns” 5 gadu jubilejas koncertā, dejotāji pirmo reizi dejoja savos jaunajos Abrenes goda tautas tērpos. Skatītāju uzmanību piesaistīja jaunais JDK „Vīmyns” tēls un viņi dejotājiem teica atzinīgus vārdus. Projekta realizācija deju kolektīvam dod iespēju veidot kvalitatīvākus deju pasākumus, jo viens no visbūtiskākajiem kvalitāti veidojošiem faktoriem ir kolektīva vizuālais tēls. Pēc projekta realizācijas deju kolektīvs turpinās darboties, iesaistīsies iespējamos pasākumos, popularizēs tautas deju un organizēs konkursus un koncertus Feimaņu pagasta KN. Tas veicinās sadarbību ar citiem deju kolektīviem un skatītāji spēs baudīt dejas kultūru.
Projekta realizācijas laikā tika iegādāti 20 (divdesmit) Latgales goda tautas tērpa komplekti. Sieviešu komplekts sastāv no Abrenes meiteņu brunča, Viļakas jostas, Abrenes ņiebura un priekšauta, savukārt vīriešu tautu tērpa komplektā ietilpst Abrenes mudurainis, baltas vilnas bikses, vestes vīriešiem no rakstaina vilnas auduma ar pieskaņotu krāsas aizmuguri, Šķilbēnu josta un zīda kakla lakati.

Komentāri (0)   |   Skatīts: 1625x         Ieteikt draugiem       TweetMe


"Mirklis skaistākais"


30.12.2013.| JDK "Vīmyns" 5 gadu jubilejas koncerts aizritējis

14. decembrī plkst. 18:00 Feimaņu pagasta kultūras namā pulcējās dejotāji no Daugavpils, Rušonas, Valkas, Riebiņiem, Rīgas, Lubānas un Varakļāniem, lai kopā nosvinētu mūsu deju kolektīva „Vīmyns” 5 gadu jubileju. Koncerts tika atklāts ar video, kurā varēja vērot JDK „Vīmyns” fotogrāfiju mozaīku, savukārt vestibilā bija izvietoti diplomi un fotofilmiņas veidā izveidota bilžu kolāža. Koncerta laikā tika stāstīts par deju kolektīva pirmsākumiem un sasniegumiem. Katrs notikums kolektīva dzīvē tika salīdzināts ar kādu no krāsainiem ķieģeļiem, kurus uz skatuvi uznesa kāds no „Vīmyns” dejotāju pāriem. Kā rezultātā dejotāji uzbūvēja sava kolektīva radošo sienu, kura noteikti vēl tiks papildināta ar jauniem sasniegumiem.  
Kolektīva vadītājs jubilejas koncerta noslēgumā teica šādus vārdus: „Šodien mums ir lieli svētki, tomēr gribētos, lai šī svētku sajūta būtu ikvienā tikšanās reizē. Mīļie dejotāji, lūk tas svētku brīdis klāt, no kura mums vēl augstāk, tālāk jāaiziet”. Pēc teiktā par apzinīgu darbu „Vīmyns” ilggadējiem dejotājiem (Olitai Kuksai, Daigai Otikovai, Arnitai Tjarvei, Vijai Strukai, Ervīnam Vilcānam, Sandim Stuburam, Ellai Livdānei, Vitai Ameļko, Kārlim Tarandam, Andrim Rogovskim, Jurijam Sobinovam, Oskaram Otikovam) tika pasniegti Latvijas Nacionālā kultūras centra Atzinības raksti, ko ir parakstījusi Latvijas nacionālā kultūras centra direktora pienākumu izpildītāja Mārīte Grebzde. Pārējiem dejotājiem (Evitai Labānei, Laurai Livdānei, Andrai Strukai, Ēvaldam Persam, Sergejam Gorinam) Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja vietniece Elvīra Pizāne svinīgi pasniedza Rēzeknes novada pašvaldības pateicības rakstus par sasniegumiem tautas dejas tradīciju attīstībā. Atzinības raksti tika pasniegti arī kolektīva vadītājam Guntim Tjarvjam.
Kolektīvu 5 gadu jubilejā sumināja Feimaņu pagasta pārvaldes vadītāja Anita Verčinska, kultūras nama vadītāja Inga Tjarve, amatierteātris savējie, eksotisko deju grupa „Fazira” u.c. Savukārt Feimaņu pagasta KN JDK „Vīmyns” pateicību izteica Feimaņu pagasta pārvaldes vadītājai Anitai Verčinskai, par vienreizēju atbalstu, kurš ir izjusts neskaitāmas reizes, Feimaņu kultūras nama vadītājai Ingrīdai Tjarvei, Rēzeknes novada priekšsēdētāja vietniecei Elvīrai Pizānei, Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītājai Inārai Pleikšnei, Rēzeknes novada kultūras metodiķei Inārai Grietiņai, Rēzeknes novada deju kolektīvu virsvadītājam Ilmāram Dreļam, Rēzeknes novada sabiedrisko attiecību speciālistei Madarai Ļaksai. Personīgu paldies kolektīva vadītājs Guntis Tjarvja teica Riebiņu vidusskolas direktorei Inetai Anspokai par atbalstu deju studijās Rīgā un vecākiem par sniegto palīdzību tajos brīžos, kad ir nepieciešams. Liels paldies tika teikts arī visiem, visiem pārējiem, kuri ir bijuši ar JDK „Vīmyns” un snieguši savu izpalīdzīgo roku!
FotogalerijaKomentāri (0)   |   Skatīts: 5686x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Jubilejas koncerts "Lai aptur mirkli skaistāko"


06.12.2013.| JDK "Vīmyns" 5 gadu jubilejas koncerts

2013. gada 14. decembrī plkst 18:00 JDK "Vīmyns" visus interesentus aicina uz 5 gadu jubilejas koncertu "Lai aptur mirkli skaistāko".
Jubilejas koncertā piedalās JDK "Vīmyns" draugu kolektīvi:
  • Daugavpils LKC JDK "Laismeņa" (māsklinieciskā vadītāja Diāna Soldāne).
  • Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskolas JDK "Dzīpars" (mākslinieciskā vadītāja Renāte Linde);
  • Lubānas vidusskolas JDK (mākslinieciskā vadītāja Lienīte Ozolniece);
  • Varakļānu vidusskolas JDK "Juntars" (mākslinieciskā vadītāja Ilona Cvetkova);
  • Riebiņu KC JDK "Strūga" (mākslinieciskais vadītājs Guntis Tjarvja);
  • Rušonas pagasta JDK "Rušona" (mākslinieciskā vadītāja Dina Staškeviča);
  • Valkas ģimnāzijas TDK "Vendīgs" (mākslinieciskā vadītāja Silga Strazdiņa).
Uz tikšanos JDK "Vīmyns" jubilejas koncertā!


 
Komentāri (0)   |   Skatīts: 3242x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Konference Dejas pedagoģijā


06.12.2013.| IX Starptautiskā jauno zinātnieku konference

2013. gada 5. decembrī deju kolektīva vadītājs Guntis Tjarvja piedalījās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības rīkotajā IX Starptautiskās jauno zinātnieku konferences „Dejas pedagoģijas” sekcijā ar ziņojumu par tēmu „Horeogrāfa Ilmāra Dreļa devums jauniešu latgaliskās identitātes veicināšanā”.  Par šo tēmu sagatavotais zinātniskais raksts tiks publicēts IX Starptautiskajā jauno zinātnieku rakstu krājumā. Par piedalīšanos konferencē kolektīva vadītājs Guntis Tjarvja saņēma sertifikātu un tika apbalvots ar specbalvu kā „Dejas pedagoģijas” sekcijas labākais referents 14 referentu konkurencē.


  
Komentāri (0)   |   Skatīts: 2651x         Ieteikt draugiem       TweetMe