Deju lieluzveduma "Tēvu laipas" repertuāra apguves seminārs


27.10.2011. | Deju lieluzveduma "Tēvu laipas" repertuāra apguves seminārs

Feimaņu jauniešu deju kolektīva vadītājs piedalījās 24. un 25. oktobrī seminārā Rīgā, kura laikā tika apgūts XV Vispārējo deju svētku lieluzveduma "Tēvu laipas" repertuārs. Semināra laikā vadītājs apguva
sekojošas C grupas dejas: "Ko man dosi, Liela diena?", "Lai sakūra uguntiņu", "Sudmaliņas" un "Vilks un kaza". Tika apgūtas arī B1 grupas dejas: "Ai, zaļā birztaliņa", "Gailis un Vista", "Nerejat, ciema suņi", "Šķērsu dienu saule tek", "Tec, peleite!" un "Trejdeviņi Tēvu zemē".
Semināra laikā vadītājs saņēma Latvijas Republikas Kultūras Ministrijas Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centra sertifikātu, kurš apliecina, ka "Vīmyns" vadītājs laikā no 15. - 16.09. un 24.10.-29.10.2011. Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrā atbilstoši deju kolektīvu vadītāju tālākizglītības kursu "Latviešu dejas metodika" programmai ir apmeklējis lekcijas un praktiskās nodarbības latviešu dejas pamatos, dejas iestudēšanas metodikā un koprepertuāra iestudēšanā.


Komentāri (0)   |   Skatīts: 2230x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Koncerts „Rudeņeigōs ōbeles stōsts” Feimaņu KN


24.10.2011. | Deju koncerts "Rudeņeigōs ōbeles stōsts"

Šajā laikā, kad mākslinieks rudens ir sakrāsojis kokus un gājputni taisa jau atvadu lokus un taisnajā ceļā uz dienvidiem griež, Feimaņu KN jauniešu deju kolektīvs „Vīmyns” ielūdz Jūs 29. oktobrī plkst. 18:00 Feimaņu kultūras nama zālē uz deju koncertu 

"Rudeņeigōs ōbeles stōsts"

Koncertā piedalās:
Feimaņu kultūras nama jauniešu deju kolektīvs „Vīmyns”
(mākslinieciskais vadītājs Guntis Tjarvja)
Daugavpils Latviešu kultūras centra jauniešu deju kolektīvs „Laismeņa”
(mākslinieciskā vadītāja Diāna Soldāne)
Verēmu KN vidējās paaudzes deju kolektīvs „Kūzuls”
(mākslinieciskā vadītāja Gunita Kiseļova)
Feimaņu pamatskolas deju kolektīvs (mākslinieciskā vadītāja Iveta Alika)
Daugavpils Latviešu kultūras centra folkloras dziesmu un deju kopa „Svātra”
(vadītāja Sarmīte Teivāne)
Vitas Briškas folkloras kopa (vadītājas Vita un Anna Briškas)

Ļausimies dejai rudenīgās noskaņās un izdzīvosim līdzi ābeles stāstam!
Ieeja: bezmaksas!

Feimaņu KN jauniešu deju kolektīva „Vīmyns”
vadītājs Guntis Tjarvja


Komentāri (0)   |   Skatīts: 2543x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Piedalīšanās mednieku festivāla koncertā


24.09.2011. | I Rēzeknes novada Mednieku festivāls

Festivāla izskaņā, mednieku kolektīviem tika sniegts koncerts, kurā piedalījās Feimaņu KN jauniešu deju kolektīvs, Mākoņkalna līnijdeju grupa, austrumdeju grupa "Fazira", kā arī dziedošais Kārlis Taranda un Feimaņu KN amatierteātris ar jautru izrādi. Pēc pasākuma tika apbalvoti mednieku kolektīvi un kā pārsteigums tiem tika dāvāts austrumdeju grupas "Fazira" priekšnesums.Komentāri (0)   |   Skatīts: 2082x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Tālākizglītības kurss "Latviešu dejas metodika"


18.09.2011. | Tālākizglītības kurss "Latviešu dejas metodika"

JDK "Vīmyns" vadītājs apmeklēja tālākizglītības kursu "Latviešu dejas metodika", kurš noritēja Rīgā, Straptautiskā izstāžu centrā "Ķīpsala".
Latviešu tautas deja nav sastingusi un nemainīga. Nemitīgi atmirst vecais un rodas jauni elementi. Mūsdienās tautas deju soļi un kustības kļuvušas sarežģītākas, izteiksmīgākas un lakoniskākas.
Tālākizglītības kursa mērķis bija pietiekami precīzi paskaidrot kustības un padarīt vieglāk saprotamus deju aprakstus. Kursos tika precizēti latviešu deju soļi, satvērieni un aptvērieni, statiskie grupējumi un grupējumi kustībā. Tautas dejās sastopamie elementi papildināti ar skatuviskajās dejās veidotajiem soļiem un kustību kombinācijām. Lai padarītu saprotamākus deju pierakstus, vairākām kustībām, kurām līdz šim nebija apzīmējuma, doti jauni nosaukumi, piem., virpulis, pankūciņa, slotiņa, pērkonītis u.c.
Tālākizglītības kursu vadīja pedagogs Jānis Purviņš.


Komentāri (0)   |   Skatīts: 3891x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Ekspedīceja "Latgaļīšu goru meklejūt"


01.09.2011. | JDK "Vīmyns" apciemo ekspedīcijas "Latgalīšu goru meklejūt" dalībnieki

Ekspedīcijas "Lagalīšu goru meklejūt" mērķis ir izveidot video dienasgrāmatu, kas sekmētu Latgales kultūrvides daudzveidības saglabāšanu un attīstību sabiedrības vidū kopumā. Mudinātu jauniešus iesaistīties sabiedrībā nozīmīgos kultūras pasākumos, to rīkošanā, veidošanā un organizēšanā. Parādīt Latgali tādu, kādu viņu redz jaunieši.

Tika uzņemti videomateriāli ar kolektīva "Vīmyns" vadītāja interviju. Solo demonstrējumus dejā rādīja dejotāji Jānis Šņukuts un Olita Kuksa.

Mums patiess prieks, ka mēs bijām to kolektīvu sarakstā, kurus ekspedīcijas dalībnieki apciemo, novēlam ekspedīcijas idejas autoram Edmundam Kadakovskim veiksmi un lai izdodas Latgali parādīt tajās gaišajās krāsās, jo mums - latgaliešiem - tiešām ir ar ko lepoties! Būsim sava novada patrioti katrs savā sirdī, tādā veidā neļaujot latgaliskajam garam izzust!

Komentāri (0)   |   Skatīts: 5441x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Aicinām jaunus dejotājus


Aicinām kolektīvam pievienoties jaunus dejotājus!

Tuvojas septembris, kad Feimaņu KN jauniešu deju kolektīvs atsāks jauno sezonu. Šī sezona būs īpaša, jo jāgatavojas Vispārējiem latviešu XV Deju svētkiem. Tāpēc, ja tev ir vēlme dejot vai iemācīties dejot, tad mēs ar lielāko prieku uzņemsim tevi mūsu pulciņā.

Nekautrējies un pievienojies mums. Būsim kopā dejā! Jo kas var būt brīnišķīgāks kā griezties dejas virpulī! Komentāri (1)   |   Skatīts: 9881x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Dejotāju iesvētības un atpūta bāzē "Silmalas"


28.07.2011. | Dejotāju iesvētības un atpūta bāzē "Silmalas"

27. jūlijā Feimaņu KN jauniešu deju kolektīva dejotāji tikās atpūtas bāzē „Silmalas”, lai kopīgi izbaudītu vasaras priekus. Šī tikšanās bija īpaša, jo pirmoreiz „Vīmyns” vēsturē tika iesvētīti jaunie dejotāji. Tie ir: Vija Struka, Kārlis Taranda, Vita Ameļko, Juris Sobinovs un Daiga Otikova. Viņus iesvētīja dejotāji, kuri dejo kolektīvā „Vīmyns” no tā dibināšanas sākuma. Jaunajiem dejotājiem bija jāpārvar dažādi šķēršļi lecot maisā, īpašā apģērbā jānodejo kāds latviešu tautas dejas solis, jāizbauda miltu un olu priekus. Dejotāji nodeva zvērestu un to apstiprināja ar deguna zīmētu parakstu. Pēc tam sekoja kopābūšana pirtī un peldēšanās ezerā. Iesvētības fotomirkļos galerijā „Dejotāju iesvētības un atpūta bāzē „Silmalas”.


Komentāri (0)   |   Skatīts: 2282x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Sezonai noslēdzoties


17.07.2011. | Sezonas noslēgums - Rēzeknes novada dienu koncerts

16. jūlijā Rēzeknes novada dienu koncerts ir izskanējis (fotomirkļi galerijā Rēzeknes novada dienu noslēguma koncerts), līdz ar koncertu jauniešu deju kolektīva „Vīmyns” sezona ir noslēgusies. Dejotāji tiksies septembra sākumā, lai atkal grieztos deju virpulī ar jaunām dejām.
Jaunajā sezonā kolektīvs būs priecīgs par jauniem dejotājiem, kuriem ir vēlme būt kopā ar mums dejā. Nekautrējieties un pievienojieties mūsu pulciņam.
Atskatoties uz šo sezonu gribas lielu paldies teikt dejotājiem par ieguldīto darbu un sasniegtajiem rezultātiem. Novēlu pie sasniegtā neapstāties, bet, uzcītīgi darbojoties, iekarot vēl augstākas virsotnes.

„Vīmyns” vadītājs Guntis Tjarvja

Komentāri (0)   |   Skatīts: 937x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Rēzeknes novada dziesmu un deju diena


07.07.2011. | 16. jūlijs - Rēzeknes novada svētku dziesmu un deju diena

Šī gada 16. jūlijā notiks Rēzeknes novada dienu noslēguma pasākums Ančupānu kartodromā, kurā piedalīsies novada tautas mākslas kolektīvi, tai skaitā arī Feimaņu KN jauniešu deju kolektīvs "Vīmyns".

Plkst. 12.00 – 13.00 folkloras ansambļu uzstāšanās amatnieku tirdziņā (Rikavas, Ozolmuižas, Bērzgales, Verēmu folkloras kopas);

15.00 – 17.00 Rēzeknes novada dienu Dziesmu un deju koncerts (Dricānu jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi, Feimaņu jauniešu deju kolektīvs, Kaunatas jauniešu un vidējās paaudzes deju kolektīvi, Lendžu jauniešu deju kolektīvs, Maltas vidējās paaudzes deju kolektīvs, Verēmu  vidējās paaudzes deju kolektīvi);

17.00 – 18.00 folkloras ansambļu uzstāšanās amatnieku tirdziņā (Ozolaines, Ozolmuižas, Kolnasātas, Rogovkas, Mākoņkalna folkloras kopas un Maltas kapela).

Vakara gaitā būs iespēja novērtēt novada tautas mākslas kolektīvu – koru, folkloras ansambļu, tautas deju kolektīvu, pūtēju orķestra - priekšnesumus, vieskolektīvu no Baltkrievijas Postavi rajona un Lietuvas Kupišķu rajona uzstāšanos, kā arī izbaudīt Eriņu un Uškānu ģimeņu, Laura Reinika, mūzikas grupu „Patrioti.LG”, „Latgales Dāmu Pops” un „Tranzīts” priekšnesumus. Lai rītu varētu sagaidīt jautrā dejas solī, nakts koncertā un ballē muzicēs „Baltie lāči”, „Inga un Normunds”, Atis Auzāns ar grupu un DJ.


Komentāri (0)   |   Skatīts: 4286x         Ieteikt draugiem       TweetMe


Ielīgosim Jāņus Feimaņos


17.06.2011. | Ielīgosim Jāņus Feimaņos

Līgodama vien atnāca
Tā līksmā Jāņu diena:
Pār siliem, pār mežiem
Ienāk manā sētiņā.

22. jūnijā aicinām ielīgot Jāņus Feimaņu ezera pludmalē!

Plkst. 17.00 sāks darboties tirdziņi, atrakcijas un radošās darbnīcas, kurās varēs iesaistīties jebkurš dalībnieks.
Plkst. 20.00 sāksies ielīgošanas koncerts, kurā piedalīsies Feimaņu pagasta, Riebiņu novada un Pušas pašdarbības kolektīvi  ar saviem priekšnesumiem. Skatītājiem būs iespēja nobaudīt Jāņu sieru un alu. 
Plkst. 22.00 sāksies groziņballe kopā ar mūziķi R. Arbidānu. Balles laikā darbosies autoveikals.

Visi laipni aicināti un Ielīgosim Jāņus kopā Feimaņu ezera pludmalē!

Komentāri (0)   |   Skatīts: 3834x         Ieteikt draugiem       TweetMe